Blog

Ölü Brugge

Ölü Brugge

“…Şehirlerin her şeyden önce böyle bir kişiliği, bağımsız bir ruhu neşeye yeni aşka, vazgeçişe, dulluğa denk düşen neredeyse dışsal bir niteliği vardır. Her kent bir ruh halidir; o kentte kısacık... Read More

Winesburg Ohio

“Şöyle ki, başlangıçta, dünya daha gençken birçok düşünce vardı ama gerçek diye bir şey yoktu. İnsanoğlu gerçekleri kendi yarattı ve her gerçek birçok muğlak düşüncenin alaşımıydı. Gerçek dünyanın her bir... Read More
Winesburg Ohio